top of page

"Bang" by Ai Weiwei

in Susanne Gaensheimer, "La Biennale di Venezia, 2013, German Pavillon. Ai Weiwei, Romuald Karmakar, Santu Mofokeng, Dayanita Singh", Berlin, 2013 (isbn 978-3-89955-494-6)

bottom of page